• ikon
  Helle Schnoor den 19-06-2018
  Åbent hus skoleår 2018-2019

  Mandag den 3. september 2018
  Tirsdag den 2. oktober 2018
  Onsdag den 7. november 2018
  Fredag den 30. november 2018 (juleklip)
  Torsdag den 13. december 2018
  Mandag den 4. februar 2019
  Tirsdag den 5. marts 2019
  Onsdag den 3. april 2019
  Torsdag den 9. maj 2019
  Fredag den 7. juni 2019
 • ikon
  Helle Schnoor den 19-06-2018
  Ferieplan 2018-2019

Bylderup Skole løfter eleverne

Nyhed billede
Bylderup Skole er rigtig dygtig til at løfte eleverne. Faktisk er det dén skole i Aabenraa Kommune, som har den højeste ”socioøkonomiske løfteevne”.

”Med socioøkonomisk løfteevne forstås, hvor meget skolen er i stand til at løfte elevernes karaktergennemsnit, i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund”, fortæller skoleleder Jens Boddum.

”Ud fra elevernes sociale og økonomiske baggrund, fastsættes der et forventet karaktergennemsnit til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse”, fortsætter Jens, og for eleverne i Bylderup Skole lød det forventede karaktergennemsnit i 2017 på 7,0”.

”Men da det faktiske gennemsnit landede på 7,8, har skolen en derfor en løfteevne på +0,8 hvilket er den højeste løfteevne i Aabenraa Kommune”.

”Og ikke nok med det, så er det opnåede gennemsnit på 7,8, også Aabenraa Kommunens højeste karaktergennemsnit generelt, så populært sagt kan man måske kalde det for win-win!”

At Bylderup Skole markerer sig i toppen er ikke første gang – faktisk har skolens elever gennem de seneste mange år, leveret flotte og stabile resultater.

”Det er indsatser igennem mange år der bærer frugt”, supplerer Jens, ”for det er et arbejde som starter i 0. klasse, og som vi først giver slip på, når eleverne slutter deres skolegang på Bylderup Skole i 9. klasse”.

På spørgsmålet om hvordan Bylderup Skole år efter år evner at skabe en positiv undervisningseffekt svarer Jens:

”Der er mange årsager til, at vi igen kan markere os med flotte resultater”.

”Vores grundholdning er f.eks. at tryghed, engagement og gensidig respekt mellem elever, forældre og medarbejdere, er nødvendige forudsætninger for en optimal faglig og social læring”.

”At eleverne trives i skolen vægter vi også meget højt - for trives man ikke - så er man ikke i stand til at lære”.

”Vi arbejder til stadighed for at Bylderup Skole skal være en veldrevet skole, med god trivsel, og et trygt læringsmiljø, hvor der altid er plads til at eleverne bliver set og hørt”.

”Kort sagt at Bylderup Skole skal være et godt valg, både for eleverne, forældrene og lærerne”, slutter Jens.